Stroszek, os. Ziętka, Stolarzowice, Górniki, Sucha Góra

Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia

Najważniejsze realizacje

  • Przebudowaliśmy drogi na Stroszku i os. Ziętka, m.in. ul. Narutowicza, Wojciechowskiego; przygotowujemy się do przebudowy ul. Strzelców Bytomskich II, wnioskujemy też o pozyskanie dofinansowania do przebudowy ul. Tysiąclecia, Przygotowujemy wraz z Tramwajami Śląskimi projekt przebudowy linii tramwajowej od centrum Bytomia aż do zajezdni w Stroszku,
  • Rozpoczęliśmy modernizację Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich,
  • Doświetliliśmy przejście dla pieszych przy ul. Żołnierskiej w Górnikach, przy ul. Strzelców Bytomskich przy wlocie ul. Lazarówka w Suchej Górze,
  • Zawarliśmy porozumienie z gminą Radzionków w sprawie budowy drogi łączącej ul. Kadłubka z ul. Długą – porozumienie zakłada stworzenie dokumentacji dla budowy drogi będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektami inżynierii drogowej, chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia, ale także budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kanału technologicznego,
  • Przeprowadziliśmy remonty i doposażenie placówek oświatowych m.in. Przedszkola Miejskiego nr 10, Przedszkola Miejskiego nr 15, Przedszkola Miejskiego nr 51, Przedszkola Miejskiego nr 52, Przedszkole Miejskie nr 63, Szkoły Podstawowej nr 32,
  • Rozpoczęliśmy sprzedaż działek inwestycyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w ciągu ostatnich 2,5 roku działki zakupiło tam 3 nowych inwestorów,
  • Przebudowaliśmy drogi w Stolarzowicach – ul. Kofty, ul. Tęczową,
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Wiejskiej i 9-ego maja, zleciliśmy przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Dofinansowaliśmy częściowy remont budynku klubowego przy stadionie w Suchej Górze,
  • Wsparliśmy termomodernizację OSP w Suchej Górze.

Zobacz, realizacje ogólnomiejskie

Zmiany w Bytomiu

Sprawdź inwestycje w dzielnicach

Śródmieście i Rozbark Bobrek, Karb i Miechowice Szombierki i Łagiewniki