Śródmieście i Rozbark

Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia

Najważniejsze realizacje

 • Wybudowaliśmy nowoczesną halę Lodowiska im. Braci Nikodemowiczów, pozyskując dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Kontynuujemy działania rewitalizacyjne w Śródmieściu i na Rozbarku: rozpoczęliśmy prace renowacyjne w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, przygotowaliśmy kolejne projekty rewitalizacyjne do realizacji: przebudowę ul. Dworcowej, rewitalizację ul. Zaułek oraz ul. Mickiewicza, rewitalizację kwartału ulic: Głębokiej, Katowickiej i Matejki, rewitalizację przestrzeni publicznych w Śródmieściu i Rozbarku – czekamy na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowaniu poszczególnych projektów. Część projektów jest już na etapie realizacji bądź wyboru wykonawcy, m.in.: Remont 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu położonych przy ul. Piłsudskiego, wyburzenie budynków oficyn i zabudowań gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenów po wyburzeniach przy ul.: Piłsudskiego, Żeromskiego, Piekarskiej, Piłsudskiego, Siemianowickiej, Katowickiej, zagospodarowanie podwórek przy ul. Piłsudskiego, Katowickiej, Żeromskiego, Piekarskiej, Siemianowickiej, utworzenie Centrum Usług Społecznych i remont 72 lokali socjalnych, Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania 21 nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia. Oprócz tego, dzięki temu, że umożliwiliśmy innym podmiotom realizację inwestycji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w Śródmieściu i Rozbarku realizują, m.in: Parafia św. Jacka (Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomia), KS Skarpa Bytom (Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu), DAW Bytom (Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia – Wrocławska, Kolejowa, Batorego, Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole),
 • Zakończyliśmy rewitalizację Bytomskiego Centrum Kultury i Centrum Integracji Społecznej,
 • Rozpoczęliśmy inwestycję budowy boiska wraz z zapleczem treningowym przy ul. Piłkarskiej,
 • Przebudowaliśmy budynek przy ul. Siemianowickiej 105 b w Rozbarku i dostosowaliśmy go do celów mieszkaniowych – powstało tu 54 mieszkań, do których wprowadzili się bytomianie,
 • Budujemy wodny plac zabaw w Parku Miejskim im. F. Kachla, modernizujemy misy basenów na Kąpielisku Odkrytym w Parku Miejskim im. F. Kachla,
 • Zakończyliśmy projekt odnowy zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla i w Parku Mickiewicza,
 • Przeprowadziliśmy modernizację torowiska kolei wąskotorowej - głównej atrakcji turystycznej Bytomia,
 • Przebudowaliśmy ul. Musialika i ul. Siemianowicką w Rozbarku, dokończyliśmy przebudowę ul. Katowickiej w Śródmieściu, pozyskaliśmy dofinansowanie do przebudowy ul. Nawrota i Smolenia, przygotowujemy przebudowę ul. Piekarskiej i Dworcowej,
 • Zmodernizowaliśmy przystanki przy ul. Chrobrego i Wrocławskiej w Śródmieściu
 • Doświetliliśmy przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka, Piłsudskiego, Wrocławskiej, Powstańców Śląskich, Strzelców Bytomskich,
 • Rozpoczęliśmy projekt Metropolitarnej Szkoły Prototypowania, która wypracuje rozwiązania dla ul. Miarki, będące odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców: przywracające bezpieczeństwo i poprawiające jakość życia przy ul. Miarki,
 • Przeprowadziliśmy remonty i doposażenie placówek oświatowych, m.in. Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 5, Przedszkola Miejskiego nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 12, Przedszkola Miejskiego nr 14, Przedszkola Miejskiego nr 16, Przedszkola Miejskiego nr 21, Przedszkola Miejskiego nr 29, Przedszkola Miejskiego nr 30, Przedszkola Miejskiego nr 31, Przedszkola Miejskiego nr 32, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 46, Szkoły Podstawowej nr 51, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Technikum nr 4, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8, przeprowadziliśmy rewitalizację przyziemi budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu,
 • Przenieśliśmy siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budynku bez barier architektonicznych,
 • Przeprowadziliśmy adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Piłsudskiego 6/3,
 • Utworzyliśmy mieszkania chronione przy ul. Józefczaka, w których osoby będące w kryzysie psychicznym uczą się samodzielności. Efektem jest stopniowe usamodzielnianie się i znajdowanie pracy przez mieszkańców ośrodka,
 • Zabezpieczyliśmy środki na realizację i ogłosiliśmy przetarg na budowę nowoczesnego, bezpiecznego, pełnowymiarowego i oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej – inwestycja będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zobacz, realizacje ogólnomiejskie

Zmiany w Bytomiu

Sprawdź inwestycje w dzielnicach

Bobrek, Karb i Miechowice Stroszek, Sucha Góra, Górniki i Stolarzowice Szombierki i Łagiewniki