Szombierki i Łagiewniki

Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia

Najważniejsze realizacje

 • Pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do uprzątnięcia i utylizacji 360 ton niebezpiecznych odpadów porzuconych przy ul. Szyby Rycerskie w Łagiewnikach – uprzątniemy odpady do końca 2021 r.,
 • Przebudowaliśmy ul. Szyby Rycerskie, przygotowujemy się do przebudowy ul. Cyryla i Metodego oraz ul. Górnośląskiej,
 • Przebudowaliśmy przystanki przy ul. Świętochłowickiej w Łagiewnikach,
 • Doprowadziliśmy do wyburzenia stwarzającego zagrożenie dla przechodniów budynku przy ul. Świętochłowickiej 8 – Wojewoda Śląski przeznaczył w ramach wykonawstwa zastępczego 23 tys. zł na rozbiórkę budynku,
 • Zakończyliśmy realizację projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Zakończyliśmy projekt odnowy zieleni w Fazańcu,
 • W trosce o przyszłość zabytkowego kompleksu budynków Elektrociepłowni Szombierki zaproponowaliśmy właścicielowi EC Szombierki przejęcie i odkupienie obiektu. Na nasz wniosek kontrolę w zabytku prowadził Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na nasz wniosek sprawą zainteresował się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po naszym zawiadomieniu prokurator wszczął śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od 2016 do 2020 r. do uszkodzenia zabytku, jakim jest Elektrociepłownia,
 • Realizujemy wraz z Tramwajami Śląskimi przebudowę ul. Frycza-Modrzewskiego wraz z remontem torowiska i przebudową skrzyżowania z ul. Zabrzańską w Szombierkach,
 • Zrealizowaliśmy przebudowy dróg w Szombierkach, m.in. ul. Grota-Roweckiego, Małachowskiego, Mochnackiego, Wyzwolenia, wyremontowaliśmy częściowo ul. Zabrzańską i Orzegowską,
 • Przywróciliśmy tradycje bokserskie Szombierkom – w Hali na Skarpie powstała Szkoła Boksu,
 • Doświetliliśmy przejście dla pieszych przy ul. Frycza-Modrzewskiego, Świętochłowickiej,
 • Przeprowadziliśmy modernizację hali sportowej przy ul. Kosynierów,
 • Przeprowadziliśmy termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy “Integracja” przy ul. Karpackiej w Szombierkach,
 • Rozpoczęliśmy rewitalizację Kolonii Zgorzelec - remont części wspólnych 10 budynków wspólnot mieszkaniowych i 14 budynków z zasobów gminnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych na osiedlu,
 • Wyremontowaliśmy budynek klubowy i zaplecze Szombierek Bytom,
 • Przeprowadziliśmy termomodernizację Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w ramach środków pozyskanych z dofinansowania z Metropolii,
 • Przeprowadziliśmy remonty i doposażyliśmy placówki oświatowe, m.in. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Zespół Szkół Technicznych,
 • Doświetliliśmy przejścia dla pieszych przy ul. Frycza-Modrzewskiego i Świętochłowickiej.

Zobacz, realizacje ogólnomiejskie

Zmiany w Bytomiu

Sprawdź inwestycje w dzielnicach

Śródmieście i Rozbark Bobrek, Karb i Miechowice Stroszek, Sucha Góra, Górniki i Stolarzowice