Bobrek, Karb
i Miechowice

Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia

Najważniejsze realizacje

 • Zrewitalizowaliśmy oficynę Pałacu Tiele-Wincklerów
 • Przebudowaliśmy ul. Reptowską w Miechowicach, przygotowujemy przebudowę ul. Nickla,
 • Doświetliliśmy przejście dla pieszych przy ul. Frenzla,
 • Przebudowaliśmy przystanek przy ul. Bławatkowej w Miechowicach,
 • Przeprowadziliśmy inwestycję mającą na celu dostosowanie budynku i otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu,
 • W ramach działań rewitalizacyjnych będziemy kontynuować rewaloryzację Parku Ludowego w Miechowicach,
 • Przygotowujemy budowę placu zabaw między ul. Dzierżonia i Francuską;
 • Przeprowadziliśmy remonty i doposażenie placówek oświatowych m.in. Przedszkola Miejskiego nr 33, Przedszkola nr 58, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 54, Zespołu Szkół Specjalnych nr 3,
 • Rozpoczęliśmy budowę nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu z oddziałem żłobkowym,
 • Realizujemy rozbudowę i przebudowę Przedszkola Miejskiego nr 36 przy ul. ks. Popiełuszki w Karbiu,
 • Przebudowaliśmy ul. św. Elżbiety w Karbiu,
 • Zakończyliśmy projekt odnowy zieleni w Parku im. M. Konopnickiej w Karbiu
 • Przygotowujemy się do rewitalizacji dzielnicy Bobrek – w ramach trzech zgłoszonych do dofinansowania projektów są: Rewitalizacja przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej, Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek, Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom (to projekt realizowany przez Parafię Św. Rodziny),
 • Wybudowaliśmy plac zabaw przy ul. Ustronie i Baczyńskiego w Bobrku.

Zobacz, realizacje ogólnomiejskie

Zmiany w Bytomiu

Sprawdź inwestycje w dzielnicach

Śródmieście i Rozbark Stroszek, Sucha Góra, Górniki i Stolarzowice Szombierki i Łagiewniki